Petitie

Zie www.nvbr.be?voor invulling formulier

AANDACHT!?? AANDACHT!?? AANDACHT!?? AANDACHT!?? AANDACHT!
Beste liefhebber,
Het voorstel, van de beperkte, elitaire werkgroep ?roofvogels?, met de minimum vereisten qua verplichte kooi-afmetingen en? temperatuur-vereisten werd via ?Dierenwelzijn? doorgespeeld aan het kabinet van minister Onkelinx om er een wet van te maken. Dit voorstel bedient nog maar eens ?Vogelbescherming Vlaanderen? op haar wenken en beknot serieus het houden en kweken van dag- en nachtroofvogels. Om deze negatieve evolutie in de reglementering bij het houden van vogels een halt toe te roepen willen wij elke vogelliefhebber oproepen tot het onderschrijven van onderstaand bezwaarschrift. Het belangt niet alleen de houders van dag- en nachtroofvogels aan maar ?alle? vogelhouders want na deze zal het de beurt zijn aan de volgende (kwekers van parkieten,papegaaien, exoten, kanaries en Europese vogels). Lees alles uitgebreid na op,? www.NVBR.be? en vul daar uw bezwaarschrift in. Voor de liefhebbers zonder e-mail adres: vul dit formulier in en stuur het door naar het N.V.B.R,? Haagstraat 3C, 2870 Puurs.?Laat ons samen front vormen tegen deze onnodige betutteling die vooral de hobby van ons allen wil schaden.?

Bezwaar

BEZWAAR TEGEN MINIMUMNORMEN EN TEMPERATUURVEREISTEN VOOR HUISVESTING VAN VOGELS EN DIEREN
Ja ik vind dat alle vogels en andere dieren een waardige huisvesting verdienen.??De huidige voorstellen zijn overdreven en komen het beoogde welzijn niet ten goede.Daarom wil ik mee een halt toeroepen aan de regeltjes en bemoeizucht van derden om de echte vogel- en dierenliefhebbers te ontmoedigen en hen hun hobby te ontzeggen.
Bezwaar door:? Naam: ????????????????........................
??????????????????????????? Adres: ??????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????.
??????????????? E-mail adres: ??????????????????????????
?????????????? Liefhebber of?
?????? sympathisant van: ??????????????????????????
????????????????????????? Datum: ?????????????????????????...

?

plants